Rejestr Zarządzeń 2016

  

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Siechnicach na rok 2016

 

L.p.

Numer

Data

Dotyczy

Termin wejścia w życie

1.

1/2016

02.01.2016

Zarządzenie w sprawie dochodów wpływających do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

02.01.2016

2.

2/2016

02.01.2016

Zarządzenie w sprawie Polityki Rachunkowości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

02.01.2016

3.

3/2016

4.02.2016

Zarządzenie w sprawie wysokości ekwiwalentu za używanie własnej odzieży oraz ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

4.02.2016

4.

4/2016

29.02.2016

Komisja –programy szkolne

29.02.2016

5.

5/2016

14.03.2016

Zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

01.04.2016

6.

6/2016

14.03.2016

Zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

01.04.2016

7.

7/2016

14.03.2016

Zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

01.04.2016

8.

8/2016

15.04.2016

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Ochrony Przetwarzania Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

15.04.2016

9.

9/2016

15.04.2016

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia: Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

15.04.2016

10.

10/2016

15.04.2016

Zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

01.05.2016

11.

11/2016

29.04.2016

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art.4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

01.05.2016

12.

12/2016

29.04.2016

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Rejestru Zbiorów Danych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych

29.04.2016

13.

13/2016

22.09.2016

Zarządzenie w sprawie realizacji projektu pn. „STOP Przemocy Widzisz –reaguj, Doświadczasz –sięgnij po pomoc”

22.09.2016

14.

14/2016

24.10.2016

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej , Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

01.01.2017

15.

15/2016

05.12.2016

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji rocznej  majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

05.12.2016

16.

16/2016

 anulowano

 

17.

17/2016

29.12.2016

Zarządzenie w sprawie zmiany składy komisji inwentaryzacyjnej

29.12.2016

18.

18/2016

28.12.2016

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu współdziałania i wspierania rodzin przez Asystenta Rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

28.12.2018

 
 

 

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Siechnic

na rok 2016

 

L.p.

Numer

Data

Dotyczy

Termin wejścia w życie

1.

31/2016

10.03.2016

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

10.03.2016

2.

57/2016

16.05.2016

Zarządzenie  w sprawie zasad potwierdzania sprawowania opieki faktycznej nad osoba uprawnioną do renty socjalnej

16.05.2016

3.

58/2016

18.05.2016

Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 27/2014 z dnia 14.04.2014 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

18.05.2016

4.

59/2016

18.05.2016

Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 10.01.2014 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

18.05.2016

 

 

Programy społeczne i projekty