WSPIERAJ SENIORA

w Gminie Siechnice

WSPIERAJ SENIORA

Solidarnościowy Korpus Wsparcia SeniorówGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach informuje, iż została uruchomiona  infolinia dla seniorów.

22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia, mieszkających samotnie, pozbawionych wsparcia rodziny, sąsiadów lub innych osób, które ze względu na stan zdrowia i zagrożenie epidemiologiczne nie mogą opuszczać domu.

Dzwoniąc na infolinię osoby starsze mogą poprosić o zrobienie i dostarczenie zakupów w zakresie niezbędnych artykułów spożywczych, higienicznych oraz lekarstw. Koszty zakupów ponosi Senior.

Osoba przyjmująca na infolinii zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Wolontariusze dostarczą osobom starszym niezbędne produkty.

Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów będą mogły zgłosić się przez internet, wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście zgłaszając się do lokalnego ośrodka pomocy.
 

Programy społeczne i projekty unijne