ZAMKNIĘCIE BANKU - ODDZIAŁU W SIECHNICACH I FILII W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE

komunikat ws. wypłat świadczeń

ZAMKNIĘCIE BANKU - ODDZIAŁU W SIECHNICACH I FILII W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE
WAŻNY

KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY WYPŁATGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach, w związku z komunikatem Banku Spółdzielczego w Oleśnicy o zamknięciu Oddziału w Siechnicach i Filii w Świętej Katarzynie z powodu potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem Sars-CoV-2 pracowników

zwraca się do wszystkich klientów Ośrodka

pobierających świadczenia w formie wypłaty gotówkowej z prośbą

o rozważenie założenia bezpłatnego konta bankowego

z dostępem do bankowości elektronicznej oraz karty płatniczej, umożliwiającej wypłatę gotówki w bankomacie oraz płatności bezgotówkowe

W piątek, 30.10.2020 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej odbył rozmowę z Dyrektorem Oddziału Banku Spółdzielczego w Siechnicach. Tematem spotkania była prośba Pani Dyrektor złożona w imieniu Zarządu Banku o poinformowanie klientów, którzy pobierają świadczenia wypłacane przez Ośrodek w formie gotówkowej o możliwości zakładania kont i wydawania kart do kont bez ponoszenia opłat. Pani Dyrektor zwróciła uwagę, iż prośba wynika z sytuacji epidemiologicznej i zamykania kolejnych oddziałów banku z powodu zakażeń pracowników koronawirusem.

W przypadku zamknięcia placówek banku na terenie gminy Siechnice w terminie obejmującym dzień wypłat gotówkowych, osoby nieposiadające konta będą zmuszone od pobrania świadczeń w najbliższym oddziale Banku Spółdzielczego w Oleśnicy, a więc w Długołęce lub Kobierzycach.

W poniedziałek Oddział Banku w Siechnicach i Filia w Świętej Katarzynie zostały zamknięte.

Mając na uwadze powyższą sytuację, skutkującą zamknięciem Oddziału prosimy o rozważenie założenia konta bankowego na które przekazywane będzie świadczenie wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach.

Ponadto informujemy, że świadczenia z pomocy społecznej są środkami zwolnionymi z egzekucji komorniczej tzn. bank na podstawie dyspozycji klienta zawsze wypłaca świadczenia pomocy społecznej

 

Informacja Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy

https://www.bsolesnica.pl/komunikaty/oddzial-w-siechnicach-i-filia-w-sw.katarzynie,2475

Programy społeczne i projekty unijne