Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnościami


Stowarzyszenie Animo - Odważ się żyć! rozpoczyna projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnościami.
Bezpłatna pomoc psychologiczna w zakresie tego projektu jest świadczona osobom z niepełnosprawnościami, borykającym się z atakami paniki, natrętnymi myślami, myślami samobójczymi, silnym lękiem i depresją.
Pomoc ta odbywać się będzie poprzez konsultacje z wykwalifikowanym, doświadczonym psychologiem formie:
• porad telefonicznych pod numerem telefonu (22) 122 80 96 od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 - 21:00
• poprzez email pod adresem: pomoc@psycholog-dla-ozn.pl
• grup wsparcia (w formie zdalnej)
• terapii indywidualnej (w formie zdalnej)
 

Projekt ten jest finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w Internecie pod adresem
https://psycholog-dla-ozn.pl
 

Źródło obrazu: Depositphotos

Programy społeczne i projekty