Grupy wsparcia dla rodziców

 

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania grupy wsparcia dla rodziców zmagających się z trudnościami wychowawczymi, które odbywają się raz w miesiącu (w soboty) w GOPS w Świętej Katarzynie w sali OSP w ramach projektu „Akademia rozwoju rodziny”. Spotkania koordynowane są przez dwie osoby - psychologa oraz pedagoga, którzy towarzyszą uczestnikom grupy przy omawianiu trudności wychowawczych oraz wzmacniają ich naturalne zasoby oraz poczucie kompetencji.

A czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia łączy rodziców przeżywających podobne problemy, którzy potrzebują (poszukują) pomocy. Tworzy przestrzeń dla rozmów i wymiany doświadczeń o trudnościach wychowawczych ze swoimi dziećmi. Wśród ważnych celów działania takiej grupy można wymienić otrzymanie emocjonalnego wsparcia i pomoc w radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami. Uczestnictwo w grupie wsparcia jest dobrowolne, jednakże objęte ustalonym wspólnie z grupą regulaminem, indywidualnym dla każdej z grup i obejmujący uczestników, jak również prowadzących.


 

Kontakt w sprawie spotkań grupy wsparcia dla rodziców - 

Aneta Szafran 785 190 785 

 

 

Źródło obrazu: Depositphotos 

Programy społeczne i projekty