Informacja Starosty Powiatu Wrocławskiego

Zawieszenie osobistych porad w zakresie usług prawnika

STAROSTA POWIATU WROCŁAWSKIEGO


informuje, że ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną na terenie kraju, w okresie 22.03.2021 r. – 22.04.2021 r. ulega zawieszeniu osobiste udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego Powiatu Wrocławskiego.
W TYM OKRESIE PORADY UDZIELANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE PRZEZ TELEFON LUB Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ (E-MAIL).
Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem dokonuje zapisu na poradę: pod jednym z numerów telefonów: 

71/ 722 17 05, 71/ 722 20 71, 71/ 722 20 78 

lub wysyłając wiadomość na adres npp@powiatwroclawski.pl (z podaniem imienia, nazwiska i numeru telefonu).
 

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,
(-) Roman Potocki Starosta Powiatu Wrocławskiego

 


Więcej informacji: Wydział Organizacyjno-Prawny Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, 

tel. 71/ 722 17 05, 71/ 722 20 78, 71/ 722 18 58 lub e-mail: npp@powiatwroclawski.pl

 

Źródło obrazu okładkowego: Depositphotos

Programy społeczne i projekty unijne