Nowy okres świadczeniowy 2021/2022

2021/2022

Nowy okres świadczeniowy 2021/2022

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ 
 

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Siechnicach informuje,  że  od dnia 01-02-2021r. rozpoczyna się składanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022.

Od dnia 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną –tj. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, PUE ZUS oraz profilu zaufanego ePuap.

Od dnia 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną - w formie papierowej w siedzibie GOPS na I piętrze umieszczając wypełniony wniosek w skrzynce podawczej w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek od 7:10 do 15:10

Ogólne informacje dotyczące świadczenia wychowawczego 500+ można uzyskać pod numerem telefonu 535 900 857.

Osobisty kontakt z pracownikami Działu Świadczeń Rodzinnych jest ograniczony i odbywa się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie! 

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk oraz dołączenie wymaganych dokumentów. Błąd we wniosku bądź też brak wymaganych dokumentów skutkuje wydłużeniem terminu rozpatrzenia wniosku oraz koniecznością osobistego stawiennictwa w GOPS celem poprawienia i uzupełnienia danych.

W przypadku urodzenia dziecka należy złożyć wniosek pamiętając jednak o tym, aby we wniosku wpisać tylko nowonarodzone dziecko (jeśli jest to kolejny wniosek w rodzinie na ten sam okres świadczeniowy, wówczas do wniosku nie wpisujemy starszego dziecka/ci).

Szczegółowe informacje na temat programu Rodzina 500+ oraz wzór wniosku można uzyskać na stronach www.gops-siechnice.org.pl, www.siechnice.gmina.pl w zakładce Rodzina 500+.

 

Prawo do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 zostanie ustalone na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Informacja o przyznaniu świadczeń zostanie wysłana do wnioskodawców z adresu poczty elektronicznej gops@gops-siechnice.org.pl na adres email wskazany we wniosku. Ustawodawca nie przewidział przyznawania świadczeń decyzją.  

Programy społeczne i projekty unijne