Strategia wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Wsparcia Osób Starszych i Osób z Niepełnosprawnościami w Gminie Siechnice na lata 2021-2027

Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 konsultacje odbędą się wyłącznie w formie korespondencyjnej


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektem Strategii Wsparcia Osób Starszych i Osób z Niepełnosprawnościami w Gminie Siechnice na lata 2021-2027.

Opinie, wnioski i uwagi do projektu strategii będzie można wnosić do Burmistrza Siechnic w terminie przeprowadzania konsultacji tj. w dniach 19.03.2021-19.04.2021 r. w formie pisemnej drogą pocztową lub poprzez Kancelarię Urzędu Miejskiego w Siechnicach, Kancelarię Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach w godzinach funkcjonowania lub w formie elektronicznej na adres: konsultacje@umsiechnice.pl, gops@gops-siechnice.org.pl.

Wyniki   konsultacji   zostaną   opublikowane   na   stronach   internetowych i tablicach ogłoszeń Gminy Siechnice oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach do 30.06.2021 r.

Osobami udzielającymi dodatkowych wyjaśnień są pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach Urszula Chomicz uchomicz@gops-siechnice.org.pl tel. 71/311 39 68 wew. 112 i  Mariola Przodała mprzodała@gops-siechnice.org.pl,  tel. 71/311 39 68 wew. 114.

 

Źródło obrazu okładkowego: Depositphotos

Programy społeczne i projekty