Świadczenie Dobry Start 300+

Realizatorem rządowego programu „Dobry start” jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach informuje, że od dnia 01-07-2021r. realizatorem rządowego programu „Dobry start” jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
W związku z powyższym wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” na okres świadczeniowy 2021/2022 należy złożyć w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 

Informacje szczegółowe na stronach:

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start
oraz 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zus-bedzie-wyplacal-swiadczenia-dobry-start/4064956

 

Źródło obrazu: Depositphotos 

Programy społeczne i projekty