Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze 500+


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach informuje, iż z dniem 31-05-2021r. zakończył się okres świadczeniowy 2019/2021 a tym samym wypłata świadczeń wychowawczych za ten okres. 
Aby otrzymać świadczenie wychowawcze od miesiąca czerwca 2021r. należy złożyć wniosek w formie tradycyjnej tzn. papierowej bądź też elektronicznej na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 (dotyczy to wszystkich osób, które do tej pory nie złożyły jeszcze wniosku!).

Druki wniosków znajdują się siedzibie  GOPS. Szczegółowe informacje na temat programu Rodzina 500+ oraz wzór wniosku można uzyskać na stronach www.gops-siechnice.org.pl, www.siechnice.gmina.pl w zakładce Rodzina 500+.
Wypełniony wniosek należy umieścić w skrzynce podawczej, która znajduje się w siedzibie Ośrodka w godzinach:
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek od 7:10 do 15:10
Wnioski w formie elektronicznej można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, PUE ZUS oraz profilu zaufanego ePuap bądź wysłać pocztą.

Prawo do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 zostanie ustalone na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. pod warunkiem, że wniosek złożony zostanie do dnia 30 czerwca 2021r. Wnioski, które wpłyną po dniu 30 czerwca 2021r. rozpatrzone będą od dnia złożenia tzn. bez wyrównania wypłaty za miesiąc czerwiec 2021r.

Informacja o przyznaniu świadczeń zostanie wysłana do wnioskodawców z adresu poczty elektronicznej gops@gops-siechnice.org.pl na adres email wskazany we wniosku. 
 

 Źródło obrazu: Depositphotos 

Programy społeczne i projekty