Terminy składania wniosków na okres 2021/2022

Szanowni Państwo,

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach uprzejmie informuje, że na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 od dnia 1 lipca 2021 roku przyjmowane są wyłącznie elektronicznie tj. złożone za pośrednictwem bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, PUE ZUS oraz profilu zaufanego ePUAP wnioski o:

  • Zasiłki rodzinne
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

Wypełniając wniosek drogą elektroniczną należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk oraz dołączenie wymaganych dokumentów dot. sytuacji dochodowej rodziny z roku bazowego 2020 oraz w razie zmian z roku 2021. Błąd we wniosku oraz brak wymaganych dokumentów skutkuje osobistym stawiennictwem w GOPS celem poprawienia, uzupełnienia danych oraz dokumentów.

 

W formie papierowej wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2021 roku w siedzibie GOPS na I piętrze umieszczając wniosek w skrzynce podawczej dniach:

 poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. od 7.10 do 15.10 

Prosimy o staranne wypełnienie wniosku w domu, dołączenie kserokopii wymaganych dokumentów, pozwoli to na szybsze załatwienie sprawy i ograniczenie wizyt w urzędzie.

Prosimy o przychodzenie pojedynczo oraz o zachowanie zasad bezpieczeństwa (zasłonięcie ust i nosa np. maseczką).

Dodatkowe informacje na temat składania wniosków o:

oraz wzory wniosków można uzyskać na stronie www.gops-siechnice.org.pl, w zakładce Formy Pomocy oraz w siedzibie ośrodka. 

Ważne !  Druki wniosków wydawane będą od dnia 2 sierpnia 2021r.

UWAGA!!! Kserokopie wymaganych dokumentów należy wykonać we własnym zakresie. 

Programy społeczne i projekty unijne