WSPIERAJ SENIORA

w Gminie Siechnice

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
 PROGRAM PRZEDŁUŻONY DO KOŃCA 2021 ROKU


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach informuje, iż w ramach rządowego Programu Wspieraj Seniora udzielana jest pomoc dla osób powyżej 70. roku życia, mieszkających samotnie, pozbawionych wsparcia rodziny, sąsiadów lub innych osób, które ze względu na stan zdrowia i zagrożenie epidemiologiczne nie mogą opuszczać domu.
Seniorzy mogą poprosić o zrobienie i dostarczenie zakupów w zakresie niezbędnych artykułów spożywczych, higienicznych oraz lekarstw. Koszty zakupów ponosi Senior.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje zatrudnionymi osobami oraz wolontariuszami wspierającymi seniorów poprzez robienie im zakupów.


Zgłoszenia można dokonać poprzez infolinię przeznaczoną dla seniorów – nr 22 505 11 11 lub bezpośrednio poprzez kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie ul. Żernicka 17 – telefonicznie na numer 71 311 39 68 lub na adres poczty elektronicznej gops@gops-siechnice.org.pl
 
 
 


 Źródło obrazu okładkowego: Depositphotos

Programy społeczne i projekty unijne