Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie

Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie „Obywatelska Akademia Prawa Ochrony Zdrowia".

 

Projekt polega na ugruntowaniu i podniesieniu kompetencji mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, w zakresie:

- znajdowania wsparcia

- wybierania właściwych metod i form działania,

- wiedzy na temat ograniczeń prawnych w sytuacji sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi.

 

Szczegóły projektu: https://hospicjum.wroc.pl/bezplatny-projekt-obywatelskaakademiaprawaochronyzdrowia/

Programy społeczne i projekty unijne