Asystent Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

 

logo_MRiPS_jpg(1)

RUSZA NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Gmina Siechnice przystąpiła do Resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu. 

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Kto może skorzystać z usługi asystenta osoby niepełnosprawnej?
1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Siechnice;
2. Posiadanie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- osoby dorosłe: orzeczenie o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?
Jeżeli spełnione są kryteria opisane wyżej, należy wypełnić kartę zgłoszenia i wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności dostarczyć ją do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach.

W razie potrzeby prosimy kontaktować się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach:

Urszula Chomicz
telefon: 71 3113968 wew. 112
email: uchomicz@gops-siechnice.org.pl

 

Mariola Przodała
Telefon: 71 3113968 wew. 114
email: mprzodala@gops-siechnice.org.pl
 

NABÓR TRWA DO DNIA 10.02.2022 r.

 

Źródło obrazu okładkowego: Depositphotos
 

Programy społeczne i projekty