Bądźmy czujni i wrażliwi - REAGUJMY!

Szanowne Mieszkanki i Mieszkańcy Gminy Siechnice,

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach, w związku z rozpoczynającą się zimą, zwraca się do wszystkich Państwa z prośbą o czujność i wrażliwość w sytuacjach wymagających podjęcia reakcji i pomocy osobom bezdomnym, starszym, niepełnosprawnym, samotnym, ubogim i innym wymagającym wsparcia. Osoby te są szczególnie narażone na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ze względu na wychłodzenie, głód czy brak ciepłej odzieży.

            W szczególności proszę o zwracanie uwagi na sytuacje zasłabnięcia człowieka w chłodzie, na mrozie, pozostawania na przystankach autobusowych, na ławkach oraz w innych miejscach nieprzeznaczonych do dłuższego przebywania, a także na osoby mające problemy z poruszaniem się lub z dotarciem do domu. Żaden potrzebujący człowiek nie powinien pozostać bez pomocy.

            O wszystkich sytuacjach wymagających udzielania pomocy lub interwencji należy powiadomić służby publiczne działające na terenie gminy, a w szczególności:

- Policję – Komisariat Policji w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12 – tel. 47 87 168 62 lub 112 (całodobowo);

- Straż Miejską w Siechnicach – tel. 500 079 483 lub 71 311 38 31 (w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 7:00 – 15:00, w środy w godz. 9:00 – 17:00)

- Pogotowie Ratunkowe – tel. 999 lub 112 (całodobowo);

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach – tel. 71 311 39 68 (w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 7:10 – 15:10, w środy w godz. 9:00 – 17:00);

- Biuro Obronności i Zarządzania Kryzysowego Gminy Siechnice – tel. 500 079 435 lub 71 311 38 32 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 22:00);

- Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław – tel. 71 368 25 11  (całodobowo).

 

 

Źródło zdjęcia: freepik

Programy społeczne i projekty