Darowizny dla Ukrainy

Darowizny dla Ukrainy

Informujemy, że Gmina Siechnice uruchomiła specjalne konto do wpłacania darowizn, które będą przeznaczone na rzecz uchodźców skierowanych na teren gminy.Darowizny można wpłacać na rachunek nr 47 9584 1092 2010 1000 0101 0178

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Siechnicach

"Darowizny na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

 

Żródło informacji: Gmina Siechnice

Programy społeczne i projekty