"Korpus Wsparcia Seniorów" Gmina Siechnice wspiera Seniorów

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemią COVID-19 na obszarze naszego kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo osób starszych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach przystąpił do udziału w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” jest kontynuacją programu „Wspieraj Seniora” realizowanego w ubiegłym roku. Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach, natomiast finansowanie programu pochodzi z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Działania w ramach programu trwają od maja 2022 r. i są zaplanowane do grudnia 2022 r.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia oraz  prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Podobnie jak w roku ubiegłym, program w ramach modułu pierwszego zakłada pomoc w postaci zakupów, załatwiania spraw urzędowych oraz wsparcia psychologicznego. Nowością natomiast jest moduł drugi, czyli teleopieka, polegająca na udostępnieniu seniorom opasek bezpieczeństwa. Opaski są produktem medycznym bardzo łatwym w obsłudze. Wyposażone są w jeden przycisk SOS, czujnik upadku i czujnik zdjęcia opaski oraz lokalizator GPS. W sytuacji zagrożenia po wciśnięciu przez seniora przycisku SOS zgłasza się ratownik medyczny, który po rozeznaniu sytuacji – o ile to możliwe poprzez rozmowę z seniorem – a także korzystając z przekazanych wcześniej do telecentrum informacji o stanie zdrowia i przyjmowanych przez seniora lekach, podejmuję decyzję o wezwaniu pogotowia oraz poinformowaniu rodziny albo – w przypadku samotnych seniorów – osoby wytypowanej przez GOPS .

Wykonawcą wybranym do realizacji usługi w Gminie Siechnice jest polska firma telemedyczna SIDLY, posiadająca ponad 8-letnie doświadczenie w teleopiece senioralnej. Czterdzieścioro chętnych seniorów Gminy Siechnice otrzymało już opaski telemedyczne, dzięki którym mogą poczuć się bezpieczniej, gdyż ratownicy medyczni z telecentrum SIDLY Healthcare poprzez opaskę monitorują ich parametry życiowe.

Program i wdrożenie cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Siechnice, co pokazuje, że potrzeba na tego typu usługi jest coraz większa. Obecnie program jest wprowadzony w formie pilotażowej, a jego podsumowanie nastąpi w  grudniu 2022 r.

Osoby chętne do wzięcia udziału w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” jeszcze w roku 2022,  zapraszamy do kontaktu z pracownikami GOPS w Siechnicach pod numerem telefonu 71 311 39 68.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy społeczne i projekty