Gminne Dni Seniora 2022

Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach w ramach Gminnych Dni Seniora 2022 w dniach 26.09-1.10.2022 r.

 

Spotkanie informacyjno-edukacyjne

Spotkanie realizowane będzie w partnerstwie służb działających na rzecz seniorów z terenu gminy Siechnice w ramach działań zaplanowanych w Strategii Wsparcia Osób Starszych i Osób z Niepełnosprawnościami w Gminie Siechnice na lata 2021-2027.

Z okazji „Dni Seniora” w dniu 28.09.2022r. o godz. 12:00 w Klubie SŁOŃCE w Radwanicach odbędzie się spotkanie informacyjno – edukacyjne z Seniorami.

Spotkanie zorganizowane będzie przy współpracy służb działających na rzecz tej grupy społecznej tj.: Policji, Straży Miejskiej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Ochrony Zdrowia.

Tematem spotkania ze strony poszczególnych służb będzie:

  1. uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których mogą stać się ofiarą przestępstwa (na przykładzie  krótkich filmików),
  2. uzyskanie informacji o formach wsparcia i pomocy dla seniorów z tyt. GOPS (gdzie i jakie świadczenia mogą uzyskać),
  3. profilaktyka prozdrowotna, jak dbać o zdrowie (szczepienia, rehabilitacja, lekarze specjaliści), ZOZ Siechnice i ZOZ Święta Katarzyna,
  4. profilaktyka uzależnień i przemocy (gdzie można uzyskać pomoc w przypadku doświadczania problemu alkoholowego oraz doświadczania przemocy),
  5. specyfika działalności Straży Miejskiej (ochrona spokoju i porządku publicznego, programy prewencyjne, działania na rzecz osób starszych).

 

Spotkanie ze specjalistami

W ramach organizowanych „Dni Seniora” w gminie Siechnice, zaplanowane zostały konsultacje ze specjalistami z których mogą skorzystać nasi Seniorzy:

27.09.2022r. w godz. 14:00 – 17:00

  • poradnictwo prawne w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie ul. Żernicka 17,

29.09.2022r. w godz. 15:00 – 17:00

  • konsultacje ze specjalistą ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie ul. Żernicka 17,

30.09.2022r. w godz. 14:00 – 16:00

  • konsultacje z psychologiem (kryzysy osobiste i rodzinne) w Punkcie   Konsultacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie ul. Żernicka 17.

 

 

 

 

Programy społeczne i projekty