Informacja nt. dofinansowania do ciepła sieciowego w 2021 roku

 

 

Od kilku lat mieszkańcy Gminy Siechnice korzystają ze wsparcia Kogeneracji w zakresie dofinansowania do ciepła sieciowego. Akcja promocyjna cieszy się dużym zainteresowaniem gdyż stanowi wsparcie finansowe gospodarstw domowych w okresie grzewczym.

Gmina Siechnice poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w drodze naboru przyjmuje wnioski i zgodnie z przyjętym Regulaminem dofinansowania przyznaje kwotę dofinansowania na gospodarstwo domowe. Środki trafiają bezpośrednio na konto zarządcy, pomniejszając w ten sposób zobowiązania  wnioskodawcy z tytułu ciepła sieciowego.

W tym roku Gmina Siechnice otrzymała 30.000,00 zł. W 2021 roku złożono 37 wniosków. Dofinansowanie przyznano w m-cu listopadzie i grudniu 2021. Średnia kwota dofinansowania na rodzinę wyniosła 810,80 zł. 

Realizacja programu przynosi wiele korzyści. Dzięki dofinansowaniu sytuacja materialna rodzin korzystających ze wsparcia znacznie się poprawia. Mieszkańcy Gminy Siechnice mają poczucie bezpieczeństwa materialno-bytowego. Wpływa to również na pozytywne postrzeganie instytucji realizujących program. 

 

Źródło obrazu okładkowego: Fundacja PGE

Źródło zdjęcia: zasoby własne

Programy społeczne i projekty