Jak kupić węgiel na preferencyjnych warunkach w Gminie Siechnice? (PORADNIK)

1. Gdzie można kupić węgiel?

Na terenie Gminy Siechnice sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach prowadzona będzie przez: SKŁAD WĘGLA Elżbieta Chorzępa, ul. B. Prusa 66a, 55-010 Zębice, tel. 607-953-315, 507-453-333, 71/717 55 25, e-mail: biuro.chorzepa@vp.pl .

2. Ile będzie kosztować węgiel?

Węgiel będzie kosztować nie więcej niż 2100 zł brutto za tonę (cena obejmuje transport węgla do klienta).

3. Ile węgla będzie można kupić?

Maksymalnie 3 tony na 1 gospodarstwo uprawnione do uzyskania dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Zakupu będzie można dokonać w następujących ilościach maksymalnych:

- 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;

- 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.

4. Jakie formalności trzeba spełnić, aby zakupić węgiel w składzie?

Należy uzyskać zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS), ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, telefon 71 311 39 68, gops@gops-siechnice.org.pl potwierdzające wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi ta osoba fizyczna, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, albo pozytywne rozpatrzenie wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego.

W celu uzyskania tego zaświadczenia należy złożyć w GOPS wniosek o wydanie takiego zaświadczenia (termin rozpatrzenia wniosku o zaświadczenie do 14 dni). Wzór wniosku załączony jest  pod artykułem i na stronie internetowej GOPS.

Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

UWAGA! Z uwagi na to, że oryginał zaświadczenia powinien być pozostawiony przy dokonywaniu zakupu preferencyjnego w składzie węgla, zaświadczenie wydaje się jednokrotne i w jednym egzemplarzu, w każdym z okresów:

- do 31.12.2022 r.

- od 01.01.2023 r.

Zaświadczenia na rok 2022 tracą ważność z końcem roku, nawet w przypadku niedokonania zakupu węgla.

5. Uzyskałem zaświadczenie z GOPS. Co dalej?

Mieszkaniec posiadający zaświadczenie z GOPS może dokonać preferencyjnego zakupu węgla w SKŁADZIE WĘGLA Elżbieta Chorzępa, ul. B. Prusa 66a, 55-010 Zębice.

Przypominamy, że transakcja sprzedaży i dostawa w całości realizowana będzie przez SKŁAD WĘGLA Elżbieta Chorzępa, ul. B. Prusa 66a, 55-010 Zębice w  sposób ustalony przez tę firmę . Gmina nie uczestniczy w procedurze sprzedaży węgla.

 

 

Źródło informacji i zdjęcia: Gmina Siechnice

Jak kupić węgiel na preferencyjnych warunkach w Gminie Siechnice? (PORADNIK) - Aktualności - Gmina Siechnice i Urząd Miejski w Siechnicach

Programy społeczne i projekty