Ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą interesantów od dnia 27 stycznia 2022r.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów ograniczającym działalność urzędów administracji publicznej z uwagi na utrzymujący się stan pandemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców, jak również pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach, Kierownik Ośrodka od dnia 27 stycznia 2022 r. do odwołania wprowadza ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą interesantów.

Interesanci obsługiwani będą za pośrednictwem:

1. Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP) 

2. Telefonicznie - nr tel. 71 311 39 68 –  numery telefonów do poszczególnych pracowników:  https://gops-siechnice.org.pl/kontakt

3. E-mailowo na adres: gops@gops-siechnice.org.pl

4. Skrzynki podawczej  – skrzynka dostępna jest na I piętrze Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka. Każdy dokument przekazany poprzez skrzynkę podawczą musi posiadać adres e-mail i/lub numer telefonu kontaktowego.

5. Korespondencji tradycyjnej – pocztą.

Gdy załatwienie sprawy wymaga osobistej obecności w Ośrodku, obsługa interesantów co do zasady odbywa się na I piętrze budynku, pojedynczo, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem Ośrodka.

W związku z zaplanowaną wizytą, interesant powinien przygotować poprawnie wypełniony wniosek (drukowanymi literami), mieć ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty albo paszport) oraz w zależności od załatwianej sprawy komplet dokumentów ustawowo wymaganych do wglądu.

Interesant przebywający w Ośrodku zobowiązany jest do:

1. noszenia maseczki zakrywającej usta i nos nieprzerwanie od chwili wejścia do budynku, do momentu jego opuszczenia,

2. skorzystania na miejscu ze środka do dezynfekcji rąk,

3. zachowywania co najmniej 1,5 metrowego dystansu społecznego,

4. ograniczania przebywania w Ośrodku do niezbędnego minimum,

5. ograniczania rozmów w trakcie przebywania w Ośrodku (w tym także przy użyciu telefonu komórkowego),

6. w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych interesant może zostać poddany pomiarowi temperatury termometrem bezdotykowym.

Pracownik Ośrodka przyjmuje Interesanta sprawnie, bez niepotrzebnego przedłużania kontaktu, mając na względzie bezpieczeństwo swoje i innych pracowników.

UWAGA: Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) załatwić sprawy mogą osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany

Wersja papierowa druków wniosków i formularzy dostępna jest na I piętrze budynku.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o przestrzeganie powyższych zasad.

 

 

Źródło obrazów: Freepik

Programy społeczne i projekty