Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

  

logo_MRiPS_jpg(1)

RUSZA NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Gmina Siechnice przystąpiła do Projektu Opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością, realizowanego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022. Pobyt dzienny”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usługi opieki wytchnieniowej poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Kto może skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej?
1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Siechnice;
2. Sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością:
• w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
• w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności;
Spełnienie kryteriów grupy docelowej będzie weryfikowane w procesie rekrutacji za pomocą dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności) oraz na podstawie karty zgłoszenia.

Co oferujemy?
Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, w ramach pobytu dziennego, w godzinach między 6.00 a 22.00, od poniedziałku do niedzieli. Liczba przyznanych godzin wsparcia zależeć będzie w pierwszej kolejności od potrzeb potencjalnych beneficjentów oraz od możliwości organizacyjnych  (realna możliwość świadczenia usług w wymaganym wymiarze i w trybie).

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?
Jeżeli spełnione są kryteria opisane wyżej, należy wypełnić kartę zgłoszenia i wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności dostarczyć ją do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach.

W razie potrzeby prosimy kontaktować się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach:

Urszula Chomicz
telefon: 71 3113968 wew. 112
email: uchomicz@gops-siechnice.org.pl

Mariola Przodała
Telefon: 71 3113968 wew. 114
email: mprzodala@gops-siechnice.org.pl

NABÓR TRWA DO DNIA 10.02.2022 r.
 

Źródło obrazu okładkowego: Depositphotos

Programy społeczne i projekty