Organizacja UNHCR udziela pomocy finansowej uchodźcom z Ukrainy

Organizacja UNHCR (Biuro Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców)

Biuro UNHCR we Wrocławiu:

adres: ul. Piłsudskiego 69/73

godziny otwarcia: 8:00-16:00, od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem soboty)

kontakt: polwaprotection@unhcr.org

więcej informacji: https://www.unhcr.org/pl/

Jak umówić się na spotkanie w biurze UNHCR we Wrocławiu

  • Osoby, które uciekły z Ukrainy i chciałby otrzymać pomoc finansową, muszą wcześniej zarejestrować się na spotkanie online pod adresem: l.wroclaw.pl/spotkanie-online.
  • Gdy pojawi się wolny termin, dostaną SMS (w formularzu należy podać polski numer telefonu) z zaproszeniem na wizytę do Centrum UNHCR.
  • Na spotkanie rejestracyjne należy przyjechać ze wszystkimi członkami rodziny, ponieważ niezbędne będzie pobranie od każdej osoby odcisków palców (ma to zapobiegać ewentualnym oszustwom). Ponadto trzeba mieć paszport, dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz dokument potwierdzający datę wjazdu do Polski. Konieczne jest też posiadanie polskiego numeru telefonu komórkowego, bo następnego dnia po zarejestrowaniu przyjdzie na niego wiadomość z unikalnym numerem BLIK i kwotą przyznanej pomocy. Natomiast zaraz po rejestracji wnioskodawca otrzyma specjalne hasło, które będzie umieszczone na dowodzie rejestracji. Pieniądze można wypłacić tylko w ciągu siedmiu dni od jego otrzymania w większości bankomatów oraz – co istotne – trzeba je wybrać w całości, bo kodu BLIK można użyć tylko raz. Ta sama procedura powtórzy się w drugim i trzecim miesiącu, na które zostało przyznane świadczenie. W przypadku zmiany telefonu, zgubienia hasła lub numeru BLIK uchodźca musi ponownie się udać do centrum rejestracyjnego.

Pomoc finansowa UNHCR dla uchodźców z Ukrainy - 700 złotych miesięcznie.

Jak starać się o wsparcie

  • Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) udziela pomocy pieniężnej osobom, które uciekły z Ukrainy i przybyły do Polski w dniu 24 lutego 2022 r. lub później.
  • Program nie jest powiązany z innymi programami wsparcia istniejącymi w Polsce, w tym z rejestracją numeru PESEL. UNHCR nie prowadzi rejestracji uchodźców oraz nie nadaje statusu uchodźcy. Program ma jedynie na celu wsparcie humanitarne.
  • Miesięcznie, uprawnieni odbiorcy otrzymają 700 złotych na 1 osobę + 600 złotych na kolejną osobę w rodzinie (limit osób wynosi 4)
  • Pomoc finansowa jest udzielana raz w miesiącu, przez okres minimum 3 miesięcy
  • Jeżeli posiadasz innych członków rodziny, (np. dziadków, dorosłe dzieci), możesz poprosić o jedną, wspólną wizytę, ale podczas rejestracji w centrum zostaniecie zarejestrowani oddzielnie i będziecie musicie podać inne numery telefonu.
  • Jeżeli opuściłeś Ukrainę po 24 lutego i podróżowałeś przez inne kraje przed dotarciem do Polski, nadal kwalifikujesz się do programu pomocy finansowej.
  • Program wdrożony przez UNHCR ma na celu udzielenie osobom, które uciekły przed wojną, pomocy w zaspokojeniu ich najpilniejszych potrzeb do czasu znalezienia pracy lub uzyskania dostępu do świadczeń w Polsce, takich jak pomoc społeczna. Jego zasady przewidują, że wsparcie jest wypłacane przez trzy miesiące w kwocie 710 zł miesięcznie dla uchodźcy, który się po nie zgłosi, plus po 610 zł na każdego członka gospodarstwa domowego, przy czym nie może to być więcej niż 2540 zł dla całej rodziny. To oznacza, że np. matka, która przyjechała do Polski z jednym dzieckiem, może otrzymać 1320 zł, z dwójką dzieci – 1930 zł miesięcznie, a rodzina licząca co najmniej cztery osoby – 2540 zł.

 

https://www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/unhcr-wroclaw-biuro-komisarz-ds-uchodzcow

 

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8395613,unhcr-pomaga-uchodzcom-z-ukrainy-pomoc-finansowa.html 

 

Programy społeczne i projekty