Podsumowanie edukacyjnych spotkań dla rodziców

Dnia 19 listopada odbyło się ostanie w tym roku spotkanie edukacyjne dla rodziców ,,Edu-Gadki’’ organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach.

Spotkania odbywały się raz w miesiącu. Łącznie w bieżącym roku odbyło się 9 spotkań, przy czym na każdym omawiany był inny temat z zakresu wychowania dzieci oraz komunikacji w rodzinie.

Każde ze spotkań posiadało swój stały schemat i podzielone było na dwie części: pierwsza to wykład, a druga poświęcona była ćwiczeniom, wymianie doświadczeń rodzicielskich oraz pomysłów na rozwiązanie czasami trudnych sytuacji rodzicielskich.

Tematem ostatniego spotkania były ,,Filary rodzicielstwa”, uczestnicy poszerzali wiedzę z zakresu fundamentów relacji rodzic- dziecko biorąc udział w zaplanowanej dyskusji oraz ćwiczeniach z tego zakresu.

Podczas zajęć odbyło się także podsumowanie wszystkich dotychczasowych spotkań.

Działania finansowane były z gminnych środków profilaktycznych.

 

 

Programy społeczne i projekty