Podsumowanie spotkania z Seniorami

Spotkanie realizowane w partnerstwie służb działających na rzecz seniorów z terenu gminy Siechnice w ramach działań zaplanowanych w Strategii Wsparcia Osób Starszych i Osób z Niepełnosprawnościami w Gminie Siechnice na lata 2021-2027

W ramach planowanych działań na rzecz seniorów w gminie Siechnice, dnia 22.06.2022r. w Szkole Podstawowej w Kotowicach odbyło się spotkanie informacyjno – edukacyjne z seniorami zamieszkałymi w Kotowicach i Duroku. Spotkanie zorganizowane było przez GOPS w Siechnicach w partnerstwie służb działających na rzecz tej grupy społecznej tj. Policji, GKRPA, ZI i Ochrony Zdrowia.

Tematem spotkania było uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których można stać się ofiarą przestępstwa oraz przekazanie informacji (na przykładzie krótkich filmików) jak postępować w przypadku zagrożenia ze strony przestępców, którzy wykorzystują łatwowierność osób starszych. Seniorzy uzyskali również informacje o formach pomocy i wsparcia z jakich mogą skorzystać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, jak reagować na przemoc w najbliższym otoczeniu, jak dbać o zdrowie oraz o ofercie lekarzy specjalistów dostępnych w tut. ZOZ. 

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, na zakończenie seniorzy otrzymali w prezencie glukometry do pomiaru cukru, magnesy „na lodówkę” z numerami telefonów wybranych instytucji z terenu gminy Siechnice i numerem alarmowym do wykorzystania w nagłych sytuacjach oraz ulotki informacyjne.

 

Programy społeczne i projekty