Bezpłatne opaski bezpieczeństwa dla osób 65+

UWAGA! Termin składania wniosków przedłużono do 9 maja 2022r.

 

 

Zapraszamy Seniorów  Gminy Siechnice do składania wniosków

do Programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022

 

W ramach Programu świadczone będą usługi teleopieki, czyli całodobowy domowy system wsparcia Uczestnika przez teleopiekunów, którzy będą pracować w Centrum teleopieki w pełnej gotowości do odebrania sygnału alarmowego od Seniora. 

Seniorzy otrzymają nieodpłatnie monitorującą stan zdrowia opaskę na nadgarstek z przyciskiem SOS z możliwością połączenia głosowego z Centrum teleopieki. Po otrzymaniu sygnału, teleopiekunowie organizują pomoc adekwatną do zaistniałej sytuacji, dotyczącej danego Seniora.

 

Prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa zawartymi w Regulaminie uczestnictwa. 

Wnioski można składać do dnia 9 maja 2022 r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siechnicach w godzinach urzędowania. 

Osobami do kontaktu są: Anna Wróbel i Urszula Chomicz 

tel. telefon 71/ 311 39 68 lub adres e-mail: 

awrobel@gops-siechnice.org.pl, uchomicz@gops-siechnice.org.pl, gops@gops-siechnice.org.pl.

 

 

 

Źródło zdjęcia okładkowego: freepik

Programy społeczne i projekty