"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023" - informacje o naborze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło w dniu 23.10.2022 r. nabór wniosków do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023" 

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

W związku z koniecznością złożenia wniosku o dofinansowanie prosimy osoby chętne do skorzystania z tej formy wsparcia o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach do dnia 7 listopada 2022 r. 

-telefonicznie pod numerem telefonu: 71 / 311 39 68

-mailowo pod adresem gops@gops-siechnice.org.pl

-osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Żernicka 17 w Świętej Katarzynie

 

W załączeniu ogłoszenie o konkursie i program.

Programy społeczne i projekty