"Opieka wytchnieniowa" edycja 2023 - informacje o naborze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło w dniu 26.10.2022 r. nabór wniosków do Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023. 

Program opieka wytchnieniowa to ważne wsparcie przede wszystkim dla opiekunów i bliskich osób z niepełnosprawnościami. 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2.  Osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z 27 sierpnia   1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

W związku z koniecznością złożenia wniosku o dofinansowanie prosimy osoby chętne do skorzystania z tej formy wsparcia o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach do dnia 7 listopada 2022 r. 

-telefonicznie pod numerem telefonu: 71 / 311 39 68

-mailowo pod adresem gops@gops-siechnice.org.pl

-osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Żernicka 17 w Świętej Katarzynie

 

W załączeniu ogłoszenie o konkursie i program.

Programy społeczne i projekty