Dom Opieki św. Józefa w Małkowicach - Program

Dom Opieki św. Józefa w Małkowicach uprzejmie informuje, iż od 1 marca 2023 r. został uruchomiony Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023.

 

Dla kogo wsparcie:

Dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Powiatu Wrocławskiego.

 

Gdzie będzie realizowana opieka:

W Domu Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach.

 Małkowice, ul. Klasztorna 155-080 Katy Wrocławskie Tel. 71-79-30-184

 e-mail: sekretariatmalkowice@wroclaw.caritas.pl

 

Co oferujemy:

Całodobową opiekę, wyżywienie dostosowane do indywidualnych potrzeb, wsparcie psychologiczne oraz piękne i spokojne otoczenie. Do dyspozycji podopiecznych przeznaczone są dwa pokoje dwuosobowe z łazienkami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Każdy pokój wyposażony jest łóżko medyczne, telewizor oraz niezbędne meble. Minimalny okres pobytu to 3 dni a maksymalny to 21 dni w roku.

 

Kim nie będziemy mogli się zaopiekować:

Osobami wymagającymi opieki paliatywnej, osobami wymagającymi korzystania ze specjalistycznego sprzętu medycznego lub wysokospecjalistycznego leczenia oraz osobami z zaburzeniami psychicznymi wymagającymi stałego nadzoru lekarza psychiatry.

 

Ile to kosztuje:

Jako realizator zadania nie pobieramy żadnych opłat z tytułu wykonywanej opieki.

 

Gdzie można uzyskać więcej informacji oraz kto kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu ul. Kościuszki 131 50-440 Wrocław tel. (71) 72 21 860, fax (71) 72 21 869e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz ze środków własnych otrzymanych od Powiatu Wrocławskiego.

Programy społeczne i projekty