Ferie zimowe na sportowo’ 2024

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach

                                                       

organizuje

Ferie zimowe na sportowo’ 2024

z elementami programu profilaktyki uzależnień

 

dla uczniów klas VI - VIII (roczniki 2009-2012) zamieszkujących na terenie Gminy Siechnice, uczęszczających do szkół podstawowych w: Siechnicach, Radwanicach, Świętej Katarzynie, Żernikach Wrocławskich, Kotowicach.

*

II tydzień ferii – 22 - 26.01.2024 r. - 2 grupy po 20 osób

*

Zajęcia będą odbywać się w godzinach od 08:00 do 16:00 

w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach (nowy budynek przy ul. Osiedlowej 2)

*

Uczestnicy zajęć mają zapewnioną opiekę wychowawców/profilaktyków (nauczyciele SP2 w Siechnicach), zajęcia rekreacyjno – sportowe prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, dwa posiłki oraz wycieczki do Aquaparku we Wrocławiu, na kręgle i do Jump World. 

Opłata za udział w zajęciach wynosi 250 zł

*

Karta kwalifikacyjna wraz z załącznikami (do pobrania) oraz więcej szczegółów dotyczących udziału w zajęciach, na stronie: www.gops-siechnice.org.pl, pod nr tel. 71 311 39 68 w. 109, lub pod nr tel. Kierownika ferii zimowych: 796 232 805 

! Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w formie papierowej 
w dniach 02 – 08.01.2024 r. w siedzibie GOPS w godzinach urzędowania. 

 

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami naboru uczestników

Decyduje kolejność zgłoszeń.

* * *

 

Programy społeczne i projekty