Gminne Dni Seniora 2023 - relacja ze spotkań informacyjno – edukacyjnych dla Seniorów

GMINNE DNI SENIORA 2023

Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach w ramach Gminnych Dni Seniora 2023 w dniach 08.10 – 31.10.2023 r.

Spotkania informacyjno – edukacyjne dla Seniorów

Spotkania realizowane w partnerstwie służb działających na rzecz seniorów z terenu gminy Siechnice w ramach działań zaplanowanych w Strategii Wsparcia Osób Starszych i Osób z Niepełnosprawnościami w Gminie Siechnice na lata 2021-2027

 

W ramach planowanych działań na rzecz seniorów, dnia 19.10.2023r. w Centrum Kultury w Świętej Katarzynie oraz 23.10.2023r. w Klubie KUŹNIA w Żernikach Wrocławskich odbyły się spotkania z Seniorami zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach w partnerstwie służb działających na rzecz tej grupy społecznej tj. Policji, Straży Miejskiej, Ochrony Zdrowia, Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Gminy Siechnice.

Tematem spotkania było uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których można stać się ofiarą przestępstwa oraz przekazanie informacji jak postępować w przypadku zagrożenia ze strony przestępców, którzy wykorzystują łatwowierność osób starszych. Seniorzy uzyskali również informacje o formach pomocy i wsparcia z jakich mogą skorzystać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, jak reagować na przemoc w najbliższym otoczeniu, jak zadbać o własne zdrowie propagowane przez pielęgniarki środowiskowe z tut. ZOZ. 

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, na zakończenie seniorzy otrzymali w prezencie glukometry do pomiaru cukru, ulotki informacyjne oraz magnesy „na lodówkę” z numerami telefonów wybranych instytucji z terenu gminy Siechnice i numerem alarmowym do wykorzystania w nagłych sytuacjach.

 

 

 


 

Programy społeczne i projekty