Informacja dotycząca zakupu węgla

W związku ze zmianą ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, informujemy, że została wydłużona sprzedaż  paliwa stałego.

Ustawowo zostały zniesione limity zakupu paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego.

Sprzedaż paliwa stałego będzie prowadzona do wyczerpania zapasów, lecz nie dłużej niż do 31.07.2023r.

Procedura nabycia paliwa stałego

  1. Złożenie wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach o wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu paliwa stałego  dla sprzedaży końcowej (termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2023r.)
  2. Odbiór zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach.
  3. Zgodnie z Ustawą uprawniona osoba fizyczna może dokonać zakupu paliwa stałego  w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową albo od dowolnego innego podmiotu, na podstawie wydanego zaświadczenia.
  4. W gminie Siechnice zakupu paliwa można dokonać w składzie opału w Zębicach ul. Prusa 66A 55-010 Zębice.

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod nr telefonu 71 311 39 68.

 

 

 

Źródło zdjęcia: Freepik

Programy społeczne i projekty