Informacja dotycząca zakupu węgla

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach informuje, iż w związku z otrzymaniem nowych wytycznych z Ministerstwa Aktywów Państwowych dotyczących zakupu preferencyjnego paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 niezbędne jest złożenie nowego wniosku o wydanie zaświadczenia.

Zaświadczenia wydane w 2022 roku straciły ważność z dniem 31-12-2022r.

 

 

 

Źródło zdjęcia: Freepik

Programy społeczne i projekty