Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach przystąpił do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023" w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Kwota dofinansowania – 166.464,00 zł
Całkowita wartość – 166.464,00 zł

Cele Programu
Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Adresaci Programu
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zmianami) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

W roku 2023 objętych wsparciem w postaci usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu zostało 17 rodzin z terenu Gminy Siechnice, w tym: dziesięcioro dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz siedem osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Każda z rodzin nieodpłatnie otrzymała do wykorzystania 240 godzin, w trakcie których osoba świadcząca usługi opieki wytchnieniowej odciąża członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować mogli czasem, który mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach koordynują i monitorują przebieg realizacji Programu będąc w stałym kontakcie zarówno z rodzinami lub opiekunami osób niepełnosprawnych, jak i z osobami świadczącymi wspomniane usługi. Obecnie świadczona opieka wytchnieniowa trwa do końca 2023 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 71 311 39 68 wew. 122.

 

 

 

Źródło zdjęcia okładkowego: Freepik

Programy społeczne i projekty