Podsumowanie I turnusu półkolonii letnich Siechnickie lato 2023

Od 26.06.2023 do 07.07.2023 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach odbył się pierwszy turnus półkolonii letnich – Siechnickie lato – Poznajemy świat, organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach. 

W turnusie uczestniczyło 75 dzieci (5 grup po 15 osób) w wieku 7- 10 lat, zamieszkujących teren naszej gminy. Zajęcia powadziła wykwalifikowana kadra pedagogiczna z SP nr 2 w Siechnicach. 

Uczestnicy półkolonii podczas pobytu mogą liczyć nie tylko na śniadanie, obiad jednodaniowy i podwieczorek, ale również, na różne formy aktywności:

• gry i zabawy integrujące grup

• gimnastyka i tańce przy muzyce

• prace plastyczno – techniczne (indywidualne i grupowe)

• doświadczenia,

• zajęcia sportowe i turnieje różnorodnych konkurencji sportowych

• wycieczki do Wrocławia w ramach poznawania atrakcji naszego miasta wojewódzkiego.

 

Podczas zajęć stacjonarnych uczestnicy poznali różne kraje, ich kulturę i tradycje. Uczestniczyli w różnych zajęciach i warsztatach, które pomogły im poznać podstawowe informacje na temat każdego z wybranych krajów. Na koniec półkolonii powstała wystawa prac związana z podróżami po świecie, w której uczestnicy zaprezentowali swoje prace.

Dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa: dowiedziały się jak bezpiecznie zachowywać się na drodze, w szkole, w domu i  w pobliżu wody, nauczyli się udzielania pierwszej pomocy.

W celu budowania więzi między uczestnikami półkolonii, rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych oraz poczucia własnej wartości, dzieci miały zajęcia dotyczące radzenia sobie z emocjami, rozwiązywania konfliktów i nauki empatii. Uczestnicy mieli zajęcia dotyczące zdrowia psychicznego i fizycznego: nauka, jak dbać o własne ciało i jak zdrowo się odżywiać. Były to m.in. zajęcia fitness, gry i zabawy ruchowe w Sali i na świeżym powietrzu. Dodatkowo uczestniczyli w zajęciach dotyczących cyberbezpieczeństwa: nauka jak bezpiecznie korzystać z internetu, jak unikać zagrożeń w sieci, jakie informacje można publikować w Internecie oraz profilaktykę uzależnień od komputera, siecioholizmu, internetoholizmu.

 

W ciągu dwóch tygodni zajęć dzieci uczestniczyły również w zajęciach niestacjonarnych:

  • do Milicza,  w ramach akcji „Poznaj swój park Krajobrazowy”. Podczas zajęć posłuchały fantastycznej opowieści o żyjących tam zwierzętach, po czym udały się na spacer, podczas którego oglądały ptactwo żyjące w Dolinie Baryczy. 
  • wyjazd do kina we Wrocławiu, gdzie obejrzały film pt. „Super Mario Bros”. Dopełnieniem dnia był rejs statkiem po Odrze  z przewodnikiem, tam wysłuchały fascynującej opowieści o rzece i wrocławskich mostach.
  • wyprawa do siechnickiego lasu, gdzie odbyły się warsztaty z Panem Leśnikiem, który wyjaśnił jak rozwijają się owady oraz pokazał tropy lisa i sarny.
  • wyjazd do Wrocławskiej Straży Miejskiej, gdzie poznały patrol konny, mogły przejechać na tych pięknych zwierzętach, dowiedziały się  jak działa i do czego służy dron. Utrwaliły sobie zasady bezpieczeństwo na drodze, nad wodą i w kontaktach z obcymi , a także nauczyły się , jak udzielać pierwszej pomocy.

 

Pierwszy tydzień półkolonii zakończył się dyskoteką, podczas której uczestnicy świetnie się bawili.

Na zakończenie I turnusu odwiedziła uczestników Ochotnicza Straż Pożarna z Siechnic za co ogromnie dziękujemy. Panowie strażacy opowiedzieli o tej fascynującej misji, dzieci mogły obejrzeć wóz strażacki i poznać jego wyposażenie. 

Ostatni akcent półkolonii odbył się na siechnickiej Lagunie , gdzie stoczyliśmy bitwę wodną. A już od poniedziałku (10.07) rusza drugi turnus.

 

Uczestnicy półkolonii oglądają wóz strażacki
Uczestnicy półkolonii na wycieczce - rejs po Odrze
Uczestnicy półkolonii na wycieczce - rejs po Odrze
Uczestnicy półkolonii na dyskotece
Bitwa wodna uczestników półkolonii
Bitwa wodna uczestników półkolonii
Uczestnicy półkolonii wyruszają na wycieczkę
Uczestnik półkolonii w stroju strażackim

Programy społeczne i projekty