Półkolonie letnie "Siechnickie lato 2023"

Serdecznie zapraszamy na PÓŁKOLONIE LETNIE „Siechnickie lato 2023”

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 15-19.05.2023 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie, ul. Żernicka 17, piętro I, pokój 107 - sekretariat, w godzinach wskazanych w Regulaminie naboru (dostępny w plikach do pobrania).

Półkolonie organizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat ( 2013 r. – 2016 r.) zamieszkujących na terenie Gminy Siechnice i uczęszczających do szkół podstawowych w: Siechnicach, Radwanicach, Świętej Katarzynie, Żernikach Wrocławskich, Kotowicach.

Do udziału zapraszamy również dzieci z Ukrainy, które w wyniku konfliktu zbrojnego musiały opuścić kraj, uczęszczające do szkół na terenie Gminy Siechnice.

I turnus – 26.06 – 07.07.2023 r. - 5 grup po 15 dzieci

II turnus – 10.07 – 21.07.2023 r.- 5 grup po 15 dzieci

Zajęcia będą odbywać się w godzinach od 08:00 do 16:00

w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach

Uczestnicy półkolonii będą mieć zapewnioną opiekę wychowawców (nauczyciele SP), dwa posiłki (II śniadanie i II danie obiadu), zajęcia rekreacyjno- sportowe, warsztaty z profilaktyki uzależnień. Zaplanowane są również zajęcia wyjazdowe.

Opłata za udział dziecka w półkolonii wynosi 400 zł za I turnus (płatna po zakwalifikowaniu dziecka do udziału w półkolonii). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dziecko może wziąć udział wyłącznie w jednym 2 – tygodniowym turnusie.

Karta kwalifikacyjna wraz z załącznikami oraz więcej szczegółów dotyczących naboru uczestników półkolonii, dostępne są do pobrania od dnia 8 maja 2023 r.

Zdjęcie: dzieci bawiące się na trawie; źródło: Freepik

Programy społeczne i projekty