Relacja z udziału pracowników GOPS w międzynarodowym warsztacie

„Pomoc humanitarna i wzmocnienie pozycji Ukraińców przybywających do krajów V4 – dobre praktyki”

 

 

  Dnia 27 kwietnia 2023 r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach wzięli udział w międzynarodowym warsztacie zorganizowanym w ramach projektu “Humanitarian aid and the empowerment of Ukrainians coming to the V4 countries - good practices” („Pomoc humanitarna i wzmocnienie pozycji Ukraińców przybywających do krajów V4 – dobre praktyki”), współfinansowanego przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, którego misją jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

  Liderem projektu jest Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a partnerami są instytucje badawcze, organizacje pozarządowe i samorządowe z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Kwietniowy warsztat odbył się w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu, a jego uczestnikami byli przedstawiciele różnych podmiotów z wszystkich krajów wyszehradzkiej czwórki. Przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach zostali zaproszeni do udziału w konferencji przez panią profesor Dorotę Moroń w celu omówienia wsparcia oferowanego uchodźcom z Ukrainy przez polski system pomocy społecznej oraz działań podejmowanych przez samorząd lokalny na przykładzie Gminy Siechnice.

  GOPS w Siechnicach reprezentowali psycholog Maral Annayeva oraz zastępca kierownika Sławomir Małecki. Przygotowali oni wystąpienie zatytułowane „Wsparcie uchodźców ukraińskich w ramach systemu pomocy społecznej” (Support for Ukrainian refugees within the social assistance system), w ramach którego omówione zostały działania podejmowane spontanicznie przez mieszkańców gminy Siechnice, inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego w Siechnicach, realizacja zadań ustawowych w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy, a także specyfika pomocy psychologicznej udzielanej osobom przybywającym z terenów objętych działaniami wojennymi.

  Uczestnictwo w konferencji było zarówno ciekawym doświadczeniem dla przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach jak i okazją do zaprezentowania szerokiemu międzynarodowemu gremium perspektywy służb społecznych oraz samorządu lokalnego.

 

 

Programy społeczne i projekty