Stypendium szkolne 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach informuje, iż w terminie od 1 września 2023r. do 15 września 2023r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024. 

Wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach z siedzibą w Świętej Katarzynie ul. Żernicka 17, I piętro, w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7:10 - 15:10, w środę w godzinach 9:00 - 17:00. 

Wniosek o stypendium szkolne może złożyć rodzic niepełnoletniego ucznia lub pełnoletni uczeń. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych.

Świadczenie to stanowi formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, jest uzależnione od dochodu i przysługuje jeśli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 600,00 zł.

Więcej informacji oraz druki do pobrania na stronie:

https://gops-siechnice.org.pl/formy-pomocy/stypendia-i-zasilki-szkolne

 

Źródło zdjęcia okładkowego: Freepik

Programy społeczne i projekty