Wigilia 2023

„Spotkanie Wigilijne 2023”

 

Dnia 14 grudnia 2023 r.  w Karczmie „Katarzyna” w Świętej Katarzynie odbyło się Spotkanie Wigilijne dla osób korzystających ze wsparcia i pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach. W spotkaniu wzięło w udział blisko 30 osób – zarówno seniorów, osób objętych usług opiekuńczych, jaki i tych korzystających z pomocy materialnej, opieki wytchnieniowej oraz asystentury dla osób z niepełnosprawnościami.

Celem zrealizowanego przez GOPS projektu socjalnego pod nazwą „Spotkanie wigilijne” było zorganizowanie przyjęcia wigilijnego tych mieszkańców gminy, który być może nie będą mieli okazji spędzić nadchodzących świąt – a w szczególności wieczoru wigilijnego – w gronie rodzinnym, a także dla osób, dla których takie spotkanie będzie ważnym elementem podkreślenia ich przynależności do społeczności lokalnej. Ważnym było również zaznaczenie, że instytucje samorządu gminnego istnieją również po to, aby szczególnych dla naszej tradycji momentach wspierać, pomagać i sprawiać radość. 

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: reprezentujący Burmistrza Siechnic Milana Ušáka Zastępca Burmistrza pan Mariusz Różnowicz, Sekretarz Gminy pani Barbara Kosterska, Skarbnik Gminy pani Agata Dudek-Golińska oraz  Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej pani Elżbieta Świech. Wśród gości był również ksiądz Jan Tomczak z parafii rzymsko-katolickiej w Siechnicach, który nie pierwszy już raz towarzyszy nam przy wigilijnym stole.  Uroczystość uświetnił muzyczny występ grupy uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Świętej Katarzynie pod opieką nauczycielki muzyki pani Łucji Kędzi, którzy wykonali kilka kolęd oraz piosenek świątecznych.

Zaproszeni uczestnicy oraz goście spotkania wigilijnego przełamali się opłatkiem, złożyli sobie życzenia świąteczne i noworoczne, a następnie zasiedli do wspólnego posiłku, który składał się z tradycyjnych wigilijnych potraw. Dodatkowo na każdego uczestnika czekał świąteczny upominek.

Dla wielu z zaproszonych osób zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach spotkanie wigilijne było jedyną okazją na odrobinę świątecznego ciepła, którego w tych dniach nie powinno zabraknąć nikomu.

 

Programy społeczne i projekty