Zadania dodatkowe realizowane w 2022 r. - dane statystyczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach przedstawia dane statystyczne realizowanych w 2022 r. dodatkowych zadań w zakresie wsparcia gospodarstw domowych świadczeniami w tytułu dodatku węglowego, dodatku w zakresie pozostałych źródeł, dodatku osłonowego, dodatku elektrycznego. 

 

Dane na dzień 30.12.2022 r 

 

Dodatek węglowy 

Liczba złożonych wniosków – 1681 

Liczba rozpatrzonych wniosków – 1648 

Liczba wypłaconych świadczeń – 1308 

Liczba przeprowadzonych wywiadów - 106 

 

 

Zaświadczenia do zakupu węgla 

Liczba złożonych wniosków – 605 

Liczba wydanych zaświadczeń – 605 

 

 

Dodatek dla gospodarstw domowych na pozostałe źródła ciepła 

Liczba złożonych wniosków – 595 

Liczba rozpatrzonych wniosków – 576 

Liczba wypłaconych świadczeń – 490 

Liczba przeprowadzonych wywiadów - 62


 

 

Dodatek osłonowy 

Liczba złożonych wniosków – 1059 

Liczba rozpatrzonych wniosków – 1047 

Liczba wypłaconych świadczeń – 903 

 

 

Dodatek elektryczny 

Liczba złożonych wniosków – 112 

Liczba rozpatrzonych wniosków – 0 

Liczba wypłaconych świadczeń – 0 

 

 

 

 

 

Źródło zdjęć: freepik

Programy społeczne i projekty