Zaproszenie na spotkania informacyjno - edukacyjne w ramach obchodów Gminnych Dni Seniora

GMINNE DNI SENIORA 2023

 

Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach w ramach Gminnych Dni Seniora 2023 w dniach 08.10.2023r. – 31.10.2023 r.

 

Spotkania informacyjno - edukacyjne

 

Spotkanie realizowane w partnerstwie z służbami działającymi na rzecz seniorów z terenu gminy Siechnice w ramach działań zaplanowanych w Strategii Wsparcia Osób Starszych i Osób z Niepełnosprawnościami w Gminie Siechnice na lata 2021-2027

 

Z okazji „Dni Seniora” w dniach 19.10.2023 r. o godz. 13:00 w Centrum Kultury w Świętej Katarzynie oraz 23.10.2023 r. o godz. 12:00 w Klubie KUŹNIA w Żernikach Wrocławskich odbędą się spotkania informacyjno – edukacyjne z Seniorami.

Spotkania zorganizowane będą przy współpracy służb działających na rzecz tej grupy społecznej tj.; Policji, Straży Miejskiej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Ochrony Zdrowia.

 

Tematem spotkania ze strony poszczególnych służb będzie:

 

  1. uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których mogą stać się ofiarą przestępstwa (na przykładzie krótkich filmików),
  2. uzyskanie informacji o formach wsparcia i pomocy dla seniorów z tyt. GOPS (gdzie i jakie świadczenia mogą uzyskać),
  3. profilaktyka prozdrowotna, jak dbać o zdrowie (szczepienia, rehabilitacja, lekarze specjaliści), ZOZ Siechnice i Święta Katarzyna,
  4. profilaktyka uzależnień i przemocy (gdzie można uzyskać pomoc w przypadku doświadczania problemu alkoholowego oraz doświadczania przemocy),
  5. specyfika działalności Straży Miejskiej (ochrona spokoju i porządku publicznego, programy prewencyjne, działania na rzecz osób starszych).

 

Dodatkowo dostępne są konsultacje ze specjalistami z których mogą skorzystać nasi seniorzy:

 

  • poradnictwo prawne w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie ul. Żernicka 17, w każdą środę, w godz. 10:00 – 16:00 po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania. tel. 71 311 39 68,
  • konsultacje z psychologiem (kryzysy osobiste i rodzinne) w Punkcie Konsultacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie ul. Żernicka 17, w każdy piątek w godz. 14:00 – 18:00 po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania. tel. 71 311 39 68.

 

Pozostałe wydarzenia w ramach obchodów tegorocznych Gminnych Dni Seniora na stronie GOPS SIECHNICE - w aktualnościach. 


                                                                                                                                                                                                                                              ZAPRASZAMY  

Programy społeczne i projekty