Aktualne oferty pracy

Zapraszamy do składania ofert na aktualne ogłoszenia o pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach:

 

- nabór na stanowisko głównego księgowego,

https://gops-siechnice.org.pl/organizacja-osrodka/praca-w-gops/nabor-na-stanowisko-glownego-ksiegowego-styczen-2024

 

- nabór na stanowisko księgowej.

https://gops-siechnice.org.pl/organizacja-osrodka/praca-w-gops/nabor-na-stanowisko-ksiegowej-sty-2024

Programy społeczne i projekty