Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Uwaga! 

Od dnia 30 grudnia 2023r. obowiązują nowe zasady przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności.

Orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, które zostały przedłużone na podstawie art. 23  ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023, poz. 852 ze zm) w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Osoby, których decyzje w sprawie świadczeń uzależnionych od orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygasły mogą złożyć nowy wniosek o ustalenie prawa do tych świadczeń. 

Prawo do świadczeń ustalane będzie od miesiąca złożenia wniosku do GOPS. 

 

Ponadto informujemy, iż karty parkingowe wydane na podstawie tych orzeczeń również zachowują ważność do 30 września 2024 r. lub do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia.


 

Podstawa prawna:

Ustawa z 19 grudnia 2023 roku o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2023, poz. 2768)

Programy społeczne i projekty