Przemocometr - narzędzie Identyfikujące zachowania w związku

LOGO - STOP PRZEMOCY

Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości

ks. Jerzy Popiełuszko

 

Przemoc zdarza się wszędzie i przybiera różne formy, lecz zawsze wiąże się z cierpieniem i bezradnością. Jej niszczycielska siła dosięga zarówno jej ofiary jak i sprawców, wpływa także na osoby z najbliższego otoczenia. Aby wyrwać się spod wpływu przemocy, często niezbędna jest pomoc osób z zewnątrz – pracowników służb społecznych, stowarzyszeń i fundacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. Aby instytucje te mogły pomóc, niejednokrotnie potrzebna jest reakcja osób ze środowiska, w którym żyjemy (sąsiadów, współpracowników, znajomych), gdyż to właśnie oni często „widzą więcej”.

 

W celu przeciwdziałania przemocy domowej na terenie gminy Siechnice oddajemy do Państwa dyspozycji narzędzie służące do autodiagnozy relacji.

 

PRZEMOCOMETR to proste narzędzie Identyfikujące zachowania w związku. Dzięki odpowiedziom na pytania można podjąć próbę oceny. czy związek opiera się na partnerskich relacjach i na obopólnej zgodzie czy też ma charakter toksyczny.

 

Pierwszym krokiem do rozwiązania problemu jest jego świadomość.

 

Taki „przemocometr” można bezpłatnie otrzymać dostać w Punkcie Konsultacyjnym przy GOPS w  Siechnicach z siedzibą przy ul. Żernickiej 17 w Świętej Katarzynie (I piętro).

Programy społeczne i projekty