"Biała Wstążka" - Kampania informacyjna

w ramach projektu Strefa STOP Przemocy

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Siechnice

Przemoc w rodzinie – temat, który mimo licznych kampanii informacyjno-edukacyjnych wciąż jest bagatelizowany, a jego ważność jest kwestionowana. Powoduje to, że osoby doświadczające przemocy czują się pozostawione same sobie, w poczuciu beznadziei, bezsilności i braku wpływu na swoją sytuację tracą nadzieję na jej zmianę. Sprawcy zaś mogą nie uświadamiać sobie, że ich działania powodują ogromne koszty psychiczne u ofiar lub będąc tego świadomymi czują się bezkarni, gdyż często nie ponoszą żadnych konsekwencji swoich czynów.

Próbę zmierzenia się z problemem przemocy w rodzinie podjęli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach. W nawiązaniu do przeprowadzonej w 2016 roku Ogólnopolskiej Kampanii STOP Przemocy, stworzyli projekt Strefa STOP Przemocy, skierowany do mieszkańców Gminy Siechnice.

W projekcie tym, we współpracy z Urzędem Miejskim, Policją, Zespołem Opieki Zdrowotnej, placówkami oświatowymi oraz specjalistami, chcą uświadomić mieszkańcom, że zarówno osoby doświadczające przemocy, jak i sprawcy przemocy, mogą szukać efektywnej pomocy ze strony instytucji. 

Rozpoczęcie działań w ramach projektu zbiega się z terminem największej na świecie, międzynarodowej kampanii „Biała Wstążka” (25 listopada - 10 grudnia), mającej na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet.

W dniu  2 grudnia 2022 r. (od 12:00 do 14:30) na placu przy Urzędzie Miejskim w Siechnicach otwarty zostanie Punkt Informacyjny, w którym będzie można zdobyć informacje na temat radzenia sobie w sytuacji doświadczania przemocy oraz poznać formy pomocy oferowane na terenie naszej Gminy.

 

Pamiętajmy! 

Przemoc nie jest problemem, który istnieje gdzieś daleko, u nieznajomych – to problem, który dotyczy lub za chwilę może dotknąć naszych bliskich, nasze dzieci, nasze rodziny, naszych sąsiadów, koleżanki, kolegów. Szukajmy i udzielajmy pomocy!! Aby zrobić to dobrze, potrzebujemy wiedzy, którą znajdziecie w Punkcie Informacyjnym, do którego odwiedzin zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy. 

Zapraszamy również do umawiania się na indywidualne porady do specjalistów Punktu Konsultacyjnego. Tel. 71/ 311 39 68 wew. 109, e-mail zi@gops-siechnice.org.pl

 Zadzwoń, umów się , porozmawiaj!

 

 

Programy społeczne i projekty